اومده بودم اینجا که یکم از فکرو خیال و ..... راحتشم وخودمو ب...
۲

اومده بودم اینجا که یکم از فکرو خیال و ..... راحتشم وخودمو ب...

ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ...
۲

ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ...

روز پدر پیشاپیش مبارک
۴

روز پدر پیشاپیش مبارک

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...
۷

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...
۷

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...

سرم هوای تو کرده ، دلم هوای حرم چه میشود که سری گوشه حرم بزن...
۳

سرم هوای تو کرده ، دلم هوای حرم چه میشود که سری گوشه حرم بزن...

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...
۹

فال جالب!هیچ کلکی در کار نیست، این فال به طرز شگفت آوری دقیق...

یهویی ...الهی... یهویی و بی دلیل دل مهربونتون شادشه ...الهی....
۵

یهویی ...الهی... یهویی و بی دلیل دل مهربونتون شادشه ...الهی....

یا مقلب القلوب والابصار........ببخشید اشتباه  شد.....       ...
۵

یا مقلب القلوب والابصار........ببخشید اشتباه شد..... ...

والا خخخخ
۳

والا خخخخ