جشن دندونی پویا خان
۱۰

جشن دندونی پویا خان

#فالو_لایک_کامنت_فراموش_نشه❤
۱

#فالو_لایک_کامنت_فراموش_نشه❤

یه شام خوب
۶

یه شام خوب

https://t.me/joinchat/Ck_-3VQ3o3-Vv_tv2_gXUw

https://t.me/joinchat/Ck_-3VQ3o3-Vv_tv2_gXUw

نت داخلی باشه همه با قدرت میان ویس :face_with_rolling_eyes:ا...
۶

نت داخلی باشه همه با قدرت میان ویس :face_with_rolling_eyes:ا...

https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w
۲۵

https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w

.شیبانی :"نگرانتم"پشتش هزار جور حرف دارد...هزار جور دوستت دا...
۲

.شیبانی :"نگرانتم"پشتش هزار جور حرف دارد...هزار جور دوستت دا...

یه بار تا ۳ظهر خوابیده بودم بابام اومد گفت بلندشو دیگه خرس گ...
۲

یه بار تا ۳ظهر خوابیده بودم بابام اومد گفت بلندشو دیگه خرس گ...

وقتی شیرها قبولت دارن ثابت کردن خودت به کفتارها کار احمقانه ...
۲

وقتی شیرها قبولت دارن ثابت کردن خودت به کفتارها کار احمقانه ...

لینک گروه :https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w

لینک گروه :https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w

در میانِوسعت آغوشت به کوچیکیِ دُنیا پی بردم ...!

در میانِوسعت آغوشت به کوچیکیِ دُنیا پی بردم ...!

https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w
۲

https://t.me/joinchat/Ck_-3Qp3cnoC-abnARxI5w

لطفی کن و در خلوتِ محزونِ منای دوست،آرام و قرارِدل دیوانهٔ م...

لطفی کن و در خلوتِ محزونِ منای دوست،آرام و قرارِدل دیوانهٔ م...

دست هایت را به من بدهمیخواهم از تمام غم ها برگردم.

دست هایت را به من بدهمیخواهم از تمام غم ها برگردم.

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست..کس در همه آفاق،به دلتنگیِ م...
۹

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست..کس در همه آفاق،به دلتنگیِ م...

‏برنامه‌ی هر شبمون از وقتی که بابامو با دیوار آشنا کردیم:باب...
۱۴

‏برنامه‌ی هر شبمون از وقتی که بابامو با دیوار آشنا کردیم:باب...