علی

ali253

امتیاز
750
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

روزگار وهزار درد

1

برای خودت زندگی کن نه برای مردم

بدون شرح

3

بدون شرح

بدون شرح

روزگار ما ادمها

واقعیت تلخ روزگار

1

بدون شرح

2

بر قاتلین حضرت زهرا تا به صبح قیامت لعنت

3

شجرنامه عمر

2

یا صاحب الزمان