بسم رب الشهداء...حاج مهدی اربعین رفته بود کربلا و برگشته بود...
۲

بسم رب الشهداء...حاج مهدی اربعین رفته بود کربلا و برگشته بود...

خوشا بحال آنان که باشهادت رفتند اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک

خوشا بحال آنان که باشهادت رفتند اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک

به امید چنین روزی البته برای وسی فرقی نداره جزخودم

به امید چنین روزی البته برای وسی فرقی نداره جزخودم