نوا

alia60

عشق واقعی اونجاست که .... دخترباتمام عصبانيت بامشت بکوبه روی سينه عشقش،وبهش بگه

مال من باش
۱

مال من باش

دوست دارم
۶

دوست دارم

صداقت !بیادش یه دقیقه سکوت
۱

صداقت !بیادش یه دقیقه سکوت

بچه که بودیم…

بچه که بودیم…

وایسا

وایسا

ماه من
۱

ماه من

ع.ش.ق
۱

ع.ش.ق

واقعا

واقعا

اگه…
۱

اگه…

چقدر درد اوره
۵

چقدر درد اوره

کاش.......
۹

کاش.......