علی کریمی
۲

علی کریمی

سلام بچه ها دوستتون دارم شب خوش

سلام بچه ها دوستتون دارم شب خوش

بیاد وثوق,,,

بیاد وثوق,,,

من خیلی داغونم گلم.      تودیگه داغونم نکن
۱

من خیلی داغونم گلم. تودیگه داغونم نکن

شهید حسین فهمیده

شهید حسین فهمیده

فردین کجا مرد به تمام معنا
۲

فردین کجا مرد به تمام معنا

دعوا داری
۴

دعوا داری

سلام سگ ندارید بدید به این دختر نگهداری کنه

سلام سگ ندارید بدید به این دختر نگهداری کنه

خب دختر خوب این همه جا یعنی باید بری تو جوب واقعا
۴

خب دختر خوب این همه جا یعنی باید بری تو جوب واقعا

انگار تمام غم و غصه هام منو احاطه کردن رفقا کجایید بردارید ا...
۱

انگار تمام غم و غصه هام منو احاطه کردن رفقا کجایید بردارید ا...

ای خدایه من شکرت
۲

ای خدایه من شکرت

چشاش منو کشته لباش منم داغون کرده

چشاش منو کشته لباش منم داغون کرده

آتیش بازی

آتیش بازی

افتخار ایران به ایناست
۱

افتخار ایران به ایناست

بچه ها عزیزویسگونی شبتون خوش

بچه ها عزیزویسگونی شبتون خوش

عشق.  رابه یک نفر اهدا کن

عشق. رابه یک نفر اهدا کن

تقدیم به کسانی که ,,,,
۱۲

تقدیم به کسانی که ,,,,

صدر نشینی پرسپولیس را به سرخ پوشان تبریک عرض,مینمایم
۴

صدر نشینی پرسپولیس را به سرخ پوشان تبریک عرض,مینمایم

پیام صادقیان
۴

پیام صادقیان

محمد نوری و همسرش و دخترش
۶

محمد نوری و همسرش و دخترش