علی

alijoon120

امتیاز
210
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

لطفا جواب بدین !!!!!

روی قلبی نوشته بودن: شکستنی هست مواظب باشیداما من رو قلبم نو...

طرفداری مسی لایک....

این جوری باید شوهر داری کرد

....هه....هه....هه

طرفداراش لایک کنن

بچه های وی چت لایک کنن

قلب سرزمین عجیبی است زیرا هم زادگاه عشق است وهم آرامگاه آن.!...

.....ع......ش......ق.......