#تکست_خاص

#تکست_خاص

#عکس_نوشته
۲

#عکس_نوشته

دشتمان گرگ اگر داشت، نمی ترسیدمنیمی‌از گله ما را سگ چوپان خو...

دشتمان گرگ اگر داشت، نمی ترسیدمنیمی‌از گله ما را سگ چوپان خو...

#تکست_خاص
۳

#تکست_خاص

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عاشقانه

#عاشقانه

#زیبا #خاص

#زیبا #خاص

عکس بلند
۳