امتیاز
160
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

چقدر تنهایم

تنهایی گرفتارم کرد