alireza.gh

alireza.gh.r

در جیب هایت
یک مشت امید بریز
از چوب لباس چند رویا بردار
روی گلدان زندگی ات آبی بپاش
و کفش همت بپوش
باقی درست خواهد شد...

امتیاز
18892800
دنبال کننده
8821
دنبال شونده
179

پاییز جان، تا می‌توانی زرد شو! انارهایت را قرمز کن برگ هایت را ببار خیالت هم راحت ما حالمان خوب است...

بزرگ شدن تنها آرزویی بود که به امتحانش نمی ارزید...