?!!??!!??!!!!!??
۱

?!!??!!??!!!!!??

ای قلب که هر روز از برای یک یه چسب زخم می خوره

ای قلب که هر روز از برای یک یه چسب زخم می خوره

چیه؟آدم ندیدی
۱

چیه؟آدم ندیدی

?!??!*********
۴

?!??!*********

اوه.....
۱

اوه.....

**********:-B
۱

**********:-B

تنهایی بد دردیه

تنهایی بد دردیه