سلام صبح بوبچ بخیر

سلام صبح بوبچ بخیر

سلام دوستان چندمسافرت بودم حال همگی چطوره کی بیداره؟

سلام دوستان چندمسافرت بودم حال همگی چطوره کی بیداره؟

سلام دوستان چندروزمسافرت بودم فرصت نشدخدمت برسم همگی خوبید؟؟...

سلام دوستان چندروزمسافرت بودم فرصت نشدخدمت برسم همگی خوبید؟؟...

امیدوارم گلهاخوشت امده باشن

امیدوارم گلهاخوشت امده باشن

شرح یوخدی اوزی گولدی

شرح یوخدی اوزی گولدی

بدون شرح چرا؟شرح نمیخواد

بدون شرح چرا؟شرح نمیخواد

ناقابله

ناقابله

خودت گلی عمرت مثل نداشه

خودت گلی عمرت مثل نداشه

این گلم تقدیمش که خودش گل

این گلم تقدیمش که خودش گل

این گل رز راباعشق وعلاقه تقدیم یکی میکنم گه ااز گل رز خیلی خ...
۱

این گل رز راباعشق وعلاقه تقدیم یکی میکنم گه ااز گل رز خیلی خ...

سلام صبح همگی بخیر بروبچ
۲

سلام صبح همگی بخیر بروبچ

دوستان خوبم هرکس ازاین هنرپیشه وهنرپیشه مقابلش که درسریال عا...

دوستان خوبم هرکس ازاین هنرپیشه وهنرپیشه مقابلش که درسریال عا...

خدایا شاهدی چقد دوستشدارممحبت وعشق و علاقه ای نابی که خدا در...
۷

خدایا شاهدی چقد دوستشدارممحبت وعشق و علاقه ای نابی که خدا در...

سلام خدا

سلام خدا

چقدخوب بودهمیشه این احساس قشنگوپاک ابدی بودوشک خرابش نمیکرد

چقدخوب بودهمیشه این احساس قشنگوپاک ابدی بودوشک خرابش نمیکرد

انقدربقضم گرفته که حدوحساب نداره

انقدربقضم گرفته که حدوحساب نداره

بچه ها امشب خیلی خیلی خیلی حالم داغون وخرابم

بچه ها امشب خیلی خیلی خیلی حالم داغون وخرابم

هیچوقت نفهمید برای چی بخاطرش بقض میکردم 000؟هیچوقت نفهمیدچرا...

هیچوقت نفهمید برای چی بخاطرش بقض میکردم 000؟هیچوقت نفهمیدچرا...

ازاین رنگ موبراخانما خیلی خوشم میاد.گاش دنیاانقد کوچک نبودخد...

ازاین رنگ موبراخانما خیلی خوشم میاد.گاش دنیاانقد کوچک نبودخد...