#هفتاد #میلیون #پول رو #در تصویر #پیدا #کنید

#هفتاد #میلیون #پول رو #در تصویر #پیدا #کنید

#روحانی #بنزین ۳۰۰۰ #تومانی

#روحانی #بنزین ۳۰۰۰ #تومانی

#کارگاه دستکش سازی #جوانان آملی #‌آمل

#کارگاه دستکش سازی #جوانان آملی #‌آمل

#👍👍👍

#👍👍👍

#صیغه #حجم #بسته #تمدید

#صیغه #حجم #بسته #تمدید

#سکوت #قدرشناسی #رفتن

#سکوت #قدرشناسی #رفتن

#اشتباه #ضربه #زندگی

#اشتباه #ضربه #زندگی

#قرنطینه

#قرنطینه

#👍👍👍

#👍👍👍

#خدا‌ #فرشتگان ‌ #شهوت

#خدا‌ #فرشتگان ‌ #شهوت

#واقعا دوستان مراعات کنید کرونا اصلا شوخی نیست

#واقعا دوستان مراعات کنید کرونا اصلا شوخی نیست

#سفرهای #نوروزی

#سفرهای #نوروزی

دعای خیر برای #ایران عزیز آمین رو بزارینا

دعای خیر برای #ایران عزیز آمین رو بزارینا

#توجه #توجه #دوستان #کرونا بد وضع مازندران رو ناپایدار کرده و همینطور #رشت لطفا جدی بگیرید و بخاطر حفظ جون خودتون به رشت و مازندران نرین #رشت نمی دونن جنازه جابجا کنن یا بیمار

#توجه #توجه #دوستان #کرونا بد وضع مازندران رو ناپایدار کرده و همینطور #رشت لطفا جدی بگیرید و بخاطر حفظ جون خودتون به رشت و مازندران نرین #رشت نمی دونن جنازه جابجا کنن یا بیمار

#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس

#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس

#کرونا #ویروس

#کرونا #ویروس

#تنهایی #فرار #حتی #خدا

#تنهایی #فرار #حتی #خدا

#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد

#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد