امتیاز
2150
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178

بسمه خستم از همه از دم

1

عـــــشق نه مرســـــــــــی

به خیــلـــــــــیـــا عــــــوض میشه

هـــــــی

خدایا خستم

ی دنیا حریفم نیست

اثرقشنگیه؟نظرشماچیه؟

تنهــــــــایی آنجاست که نبـــــــودنت آه هیچکس رابلنــــدنک...

دختراست دیگه وقتی بغض داره تو تنهایی گریه میکنه

خاص من فقط خداست

روحش شاد برا شادی روحش صلوات بفرستین