محمدپرسپولیس

amin.111

آدم خاصــی نیســـتم

مخاطـــب خاصی هــــم ندارم

فقـط حس خاصـی دارم

امتیاز
57880
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

حسی دارم ، اگر بدانی بد نیستشعری گفتم تو هم بخوانی بد نیستال...

دلتنگم دلتنگ از لحظه های بی تو سر کردندلتنگ ازبودونبود ازروز...

دلم برایت تنگ شده !می خواهم آنقدر اشک بریزمتا غبار فاصله از ...

1

شیعه علی

۳توصیه برای بی معرفتها:۱۲۳دنبال چی میگردی ؟ توکه دنیای معرفت...

معلم گفت الف گفتم او معلم گفت ب گفتم با او معلم گفت پ گفتم...

اگه عشقت کورم کنه مهم نیست حس بودنت قشنگتر از دیدن دنیاست

تنها نشسته اماما تنها نیستمیادت....مجال تنهایی نمی دهد

2

رو بعضی ها باید برچسب زد :تست شد ، آدم نیست . . . !

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنیاز کلید های خیس کیبورد بفهمی دا...

هنوز کمی عشق در من مانده استآنرا به کسی میدهم که دوستم داشته...

1

ساکت و خیره به عکستبوی سوختنی می آید !به خودم می آیم ، لعنتـ...