امین

amines45

33 , مهربون , شوخ , شیطون, با معرفت, مارکو پلو
همتون رو دوست دارم

امتیاز
50
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

دیگر جای من اینجا نیست

دست من به سوی تو دراز شده است و بی صبرانه منتظرم

بنظرت چه جور خاطره ای هستی؟

بیدار که شدم , دیدم عمرم تمام شده است

وناگهان چه زود دیر می شودمگه نه؟ دوست خوبم

دوستت دارم توفقط اشاره کن