:.ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ....ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿــــ...
۹

:.ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ....ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿــــ...

. ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ !ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ...ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎ...
۸

. ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ !ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ...ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎ...

مدت هاســـــــــــت جستجـــــوگـــرِ آدم هستــــــم تا لـــذ...
۵

مدت هاســـــــــــت جستجـــــوگـــرِ آدم هستــــــم تا لـــذ...

خواستم  گلــــــــــــــــه  کنم از نامهـــــــــــــــــربا...
۷

خواستم  گلــــــــــــــــه  کنم از نامهـــــــــــــــــربا...

همیشه باید کسی باشد…تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفه...
۲

همیشه باید کسی باشد…تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفه...

ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . .ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ: : : " ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼ...
۱

ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . .ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ: : : " ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼ...

تو رااز شیرمی گیرندتا بویکودکیت رااز یاد ببری ـ ـ ـ ـو این ا...
۵

تو رااز شیرمی گیرندتا بویکودکیت رااز یاد ببری ـ ـ ـ ـو این ا...

توکل بر خدایت کن،کفایت میکند حتمااگر خالص شوی با او،صدایت می...
۸

توکل بر خدایت کن،کفایت میکند حتمااگر خالص شوی با او،صدایت می...

دلگيرم از دل و دلم میگیردوای از آن روزي که دلم بگيرددلم چو ن...
۱۷

دلگيرم از دل و دلم میگیردوای از آن روزي که دلم بگيرددلم چو ن...

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم...
۹

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم...

یا امام رضا سلام ??من بلد نیستم عربی بگمو فسلفه بچینم.میخوام...
۷

یا امام رضا سلام ??من بلد نیستم عربی بگمو فسلفه بچینم.میخوام...

روزي امير كبير با شنيدن خبر شيوع بيماري حصبه در ايران وموثر ...
۳

روزي امير كبير با شنيدن خبر شيوع بيماري حصبه در ايران وموثر ...

عاشقانه هایم را گم کرده ام میان جنگلی از دروغ درست روبه روی ...
۱

عاشقانه هایم را گم کرده ام میان جنگلی از دروغ درست روبه روی ...

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮔـﻮیی ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ !ﮐ...
۴

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮔـﻮیی ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ !ﮐ...

اﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ..ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ!ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽﻋ...
۵

اﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ..ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ!ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽﻋ...

زندگی و عاشقیزندگی رودوست دارم با تمام بد بیاریشعاشقی رودوست...
۴

زندگی و عاشقیزندگی رودوست دارم با تمام بد بیاریشعاشقی رودوست...

راستی خدا دلم هوای دیروز را کردههوای روز های کودکی رادلم میخ...
۳

راستی خدا دلم هوای دیروز را کردههوای روز های کودکی رادلم میخ...

فال هفته ,,,,,,,,,,,,,,,,فروردین:این هفته به انچه میخواهید ن...
۷۶

فال هفته ,,,,,,,,,,,,,,,,فروردین:این هفته به انچه میخواهید ن...

ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ...
۱

ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ...

چند تا از بهترین لحظه در عمر انسان:1-عاشق شدن2-دادن آخرین ام...
۶

چند تا از بهترین لحظه در عمر انسان:1-عاشق شدن2-دادن آخرین ام...