امین

aminiran21382

باخدا باش پادشاهی کن

بی خدا باش هرچه خواهی کن

بزن بریم دریا

بزن بریم دریا

به به طبیعتو حال کن
۱

به به طبیعتو حال کن

چه باصفاست

چه باصفاست

چه خلاقانه

چه خلاقانه

رونالدوووؤوو

رونالدوووؤوو

پسرعمومه
۱۰

پسرعمومه

تیم فقط این
۱

تیم فقط این

حال کن
۱

حال کن

والپیپر یونتوس
۱

والپیپر یونتوس

واپیپر بایرن

واپیپر بایرن

والپیپر منچستر یونایتد

والپیپر منچستر یونایتد

والپیپر ارسنال

والپیپر ارسنال

والپیپر چلسی

والپیپر چلسی

والپیپر رئال
۱

والپیپر رئال