#طهران #دادمان

#طهران #دادمان

متولد کدوم دهه هستین ؟؟؟
۳۲

متولد کدوم دهه هستین ؟؟؟

چرا اخه ؟؟؟ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:...
۵

چرا اخه ؟؟؟ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::thumbs_up_s...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::thumbs_up_s...

مشکل خیلیا اینه که جای #خودشون میخوان بقیه رو #ادم کنن ...  ...
۲

مشکل خیلیا اینه که جای #خودشون میخوان بقیه رو #ادم کنن ... ...

درستشم همینه ....

درستشم همینه ....

یادش بخیر ... ته شاخ بازی دوران ما :-(
۴

یادش بخیر ... ته شاخ بازی دوران ما :-(

#خدایا برای سلامتی و ارامش عطا شده ات #شکر ...

#خدایا برای سلامتی و ارامش عطا شده ات #شکر ...

#تابستان #98 #کرجروزگار عجیبی ست...!!!!این روزها انگار که ان...
۴

#تابستان #98 #کرجروزگار عجیبی ست...!!!!این روزها انگار که ان...

گاهی #تنها بمون ولی میدونی از #گزینه بودن بهتره ...

گاهی #تنها بمون ولی میدونی از #گزینه بودن بهتره ...

#darakeh #درکه

#darakeh #درکه

#ارزوت #چیه ؟؟؟
۳۴

#ارزوت #چیه ؟؟؟

#امین. :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::face_wi...

#امین. :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat::face_wi...

والا ی مشکل همگانیه ... :-(
۸

والا ی مشکل همگانیه ... :-(

هر کی الان الکی انلاینه لایک کنه ....

هر کی الان الکی انلاینه لایک کنه ....

#خواننده یا #شخصیت مورد #علاقت کیه ؟؟؟
۴۷

#خواننده یا #شخصیت مورد #علاقت کیه ؟؟؟

#رکسی #ژرمنسگ دوست داشتنی

#رکسی #ژرمنسگ دوست داشتنی

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...