خانه

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

درباره ما

قوانین

دسته بندی ها

amir1_3_8_7

amir1_3_8_7

۴۳۱

مطلب

۳۸۷

دنبال کننده

۶۶

دنبال شونده

amir1387

https://harfeto.timefriend.net/16650033643220
@گشاد.نباشیم
.
.
.
‌.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
ب‍‌ی‍‌خ‍‌ی‍‌ال ش‍‌دن‍‌و ی‍‌اد ب‍‌گ‍‍‌یر ل‍‌از‍م ن‍‌ی‍‌س‍‌ت همہ ت‍‌و زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ت ب‍‌اق‍‌ی ب‍‌م‍‌ون‍‌ن . . .‌ ‌‌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
م‍‌ی‍‌ت‍‌ونم ا‌ز ‍ص‍‌د ک‍‌یل‍‌وم‍‌ت‍‌ری ه‍‌م بف‍‌ه‍‌م چه ادم‍‌ای چ‍‌رت‍‌ی ه‍‌س‍‌ت‍‌ین ، ارب‍‌ای !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@ٮڝےݤ