امیر...

amir6666

زاهدان ... ایدی اینستا... amirali11110000
خوشحالم از این تنهایی❤❤❤❤❤❤
پرسپولیسی❤❤❤❤❤❤

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎

برای آزادی...لازم نیست زمین و آسمان را بخریدفقط خودتون رو نف...
۷

برای آزادی...لازم نیست زمین و آسمان را بخریدفقط خودتون رو نف...

آدم گاهیدلشفقطتنهاییمیخواهد
۰

آدم گاهیدلشفقطتنهاییمیخواهد

من دیگه با حرفات ناراحت نمیشماین ارزش توعه که کم میشه...!
۰

من دیگه با حرفات ناراحت نمیشماین ارزش توعه که کم میشه...!

گاهی وقتهامهمتر از حرفهایی که میزنیحرفهایی هستش کهبهشون فکر ...
۰

گاهی وقتهامهمتر از حرفهایی که میزنیحرفهایی هستش کهبهشون فکر ...

❤❤❤
۱۴

❤❤❤

❤❤❤
۰

❤❤❤

❤❤❤
۲

❤❤❤

یه روز خوب با بهترین و عزیزترین داداش دنیا❤❤❤
۳

یه روز خوب با بهترین و عزیزترین داداش دنیا❤❤❤

@ROZredامشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کنمن هم از خدا هم...
۵

@ROZredامشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کنمن هم از خدا هم...

❤❤❤
۲

❤❤❤

جنگنده قاهر ۳۱۳ که به آن F-۳۱۳ هم گفته می‌شود یک جنگنده مخصو...
۱

جنگنده قاهر ۳۱۳ که به آن F-۳۱۳ هم گفته می‌شود یک جنگنده مخصو...

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:
۴

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:

کاش میشد مردبی آنکه مادر بفهمد
۱۳

کاش میشد مردبی آنکه مادر بفهمد

خودبینیدیدن خود نیست خودبینی ندیدن دیگران است!
۲

خودبینیدیدن خود نیست خودبینی ندیدن دیگران است!

آدمای بی تفاوتیه روزی خیلی عاشق بودن
۲

آدمای بی تفاوتیه روزی خیلی عاشق بودن

‏رویاهات میکشنت جلوخاطراتت میکشنت عقبچی میمونه ازت توی این ج...
۱

‏رویاهات میکشنت جلوخاطراتت میکشنت عقبچی میمونه ازت توی این ج...

در این سرای بی کسیکسی به در نمیزندبه دشت پر ملال ماپرنده پر ...
۱

در این سرای بی کسیکسی به در نمیزندبه دشت پر ملال ماپرنده پر ...

نه فدات شم این چه حرفیه, در خونم همیشه به روت بازه ...حکایت ...
۷

نه فدات شم این چه حرفیه, در خونم همیشه به روت بازه ...حکایت ...

می‌گویند حلقه‌های درون تنه‌ی درخت نشانی می‌دهند از عمرش...تع...
۱

می‌گویند حلقه‌های درون تنه‌ی درخت نشانی می‌دهند از عمرش...تع...

امام علی علیه السلام در تنگی و سختی است کهمحبت راستین آشکار ...
۱

امام علی علیه السلام در تنگی و سختی است کهمحبت راستین آشکار ...