چیزی نمیشه فقط دهنت ثرویث میشه

چیزی نمیشه فقط دهنت ثرویث میشه

میفهمی جرم میده

میفهمی جرم میده

خیلی سخته باید بخونم برام دعا کنید

خیلی سخته باید بخونم برام دعا کنید

خنده کردیم تکرار کن

خنده کردیم تکرار کن

من نفهمیدم

من نفهمیدم

پتو مت اصل خخخخخ

پتو مت اصل خخخخخ

چه قشنگ

چه قشنگ

اسم این چیه !!!!!!

اسم این چیه !!!!!!

بچه ها خواهش میکنم منو لایک کنید بتونم کامنت بزارم

بچه ها خواهش میکنم منو لایک کنید بتونم کامنت بزارم

چجوری پرواز کرده

چجوری پرواز کرده

این متن واقعا تنم لرزوند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟...

این متن واقعا تنم لرزوند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟...

خیلی باحاله

خیلی باحاله

چرا من انقد کم لایک میخورم مسعولان لطفا رسیدگی کنید:'(

چرا من انقد کم لایک میخورم مسعولان لطفا رسیدگی کنید:'(

پسرا خال کوبی از مد افتاد

پسرا خال کوبی از مد افتاد

من کره خرم

من کره خرم

خخخخخخخ

خخخخخخخ