بنام خدازن میخوامو من ا... الله التوقیف
۲۳

بنام خدازن میخوامو من ا... الله التوقیف

یکی که باهم صحبت کنیم و خاطره بسازیم این روزا... )بلکم خبرای...
۱

یکی که باهم صحبت کنیم و خاطره بسازیم این روزا... )بلکم خبرای...

https://t.me/Solamenteeچت :person_raising_both_hands_in_cele...
۵۵

https://t.me/Solamenteeچت :person_raising_both_hands_in_cele...

.فارغ از هر دید سیاسی و هر سلیقه و هر اعتقادی که داریم، فارغ...
۳

.فارغ از هر دید سیاسی و هر سلیقه و هر اعتقادی که داریم، فارغ...

یادش بخیر اون روزا که تو ویس با کلی دوست و رفیق و داداش و آب...
۵

یادش بخیر اون روزا که تو ویس با کلی دوست و رفیق و داداش و آب...

بیچاره پسره...عاخ عاخ عاخ
۸

بیچاره پسره...عاخ عاخ عاخ

https://telegram.me/Amirfizik

https://telegram.me/Amirfizik

کسی هست بچتیم؟؟؟telegram.me/amirfizik
۶

کسی هست بچتیم؟؟؟telegram.me/amirfizik

غریبه خود را آشنا گرفتتا کمی شادی بر چهره ام بنشاندتا تقویمم...
۱۱

غریبه خود را آشنا گرفتتا کمی شادی بر چهره ام بنشاندتا تقویمم...

اینستاییاش فالو کنن http://i.instagram.com/amirfizik/
۷

اینستاییاش فالو کنن http://i.instagram.com/amirfizik/

کدوم راه؟؟؟؟
۱

کدوم راه؟؟؟؟

اوووووووووه بالاخره یافتم خودمو555 رتبه قبلیم 278 بود که پسر...
۷

اوووووووووه بالاخره یافتم خودمو555 رتبه قبلیم 278 بود که پسر...