amirhos.m

amirhos.m

فقط برای سرگرمی
https://harfeto.timefriend.net/15933219
L o r

لبخند بزنبگذار همه بدانند امروزقوی تر از دیروزی
۳۷

لبخند بزنبگذار همه بدانند امروزقوی تر از دیروزی

بالاخره روزی کسی را می‌یابی که گذشته‌ات را کنار میگذارد،زیرا...
۱۷۲

بالاخره روزی کسی را می‌یابی که گذشته‌ات را کنار میگذارد،زیرا...

باید به فکر تنهایی خودم باشم.دست خودم را می‌گیرم واز خانه بی...
۱

باید به فکر تنهایی خودم باشم.دست خودم را می‌گیرم واز خانه بی...

کسی که بلد نیست بجنگه ، به بدبختی هاش میگه قسمت

کسی که بلد نیست بجنگه ، به بدبختی هاش میگه قسمت

#فوتبال_زندگی #حضرت_عشق
۱۵

#فوتبال_زندگی #حضرت_عشق

هیچ وقت از کسی نپرس چرا دروغ گفتهچون با یه دروغ دیگه قانعت م...
۴

هیچ وقت از کسی نپرس چرا دروغ گفتهچون با یه دروغ دیگه قانعت م...

عکس بلند
شاید فردا بمیری پس راجب چیزی ک میخوایو مهمه حرف بزنپول خرج ک...

شاید فردا بمیری پس راجب چیزی ک میخوایو مهمه حرف بزنپول خرج ک...

هر گونه زیاده‌روی، واکنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه...
۱

هر گونه زیاده‌روی، واکنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه...