مسی رو عشقه
۱

مسی رو عشقه

برادررو ترو خدا

برادررو ترو خدا

دیوار مهربانی

دیوار مهربانی

وقتی نت تموم میشه

وقتی نت تموم میشه

مازندران

مازندران

با طرح احسان علیخانی
۱

با طرح احسان علیخانی

چی بگم
۱

چی بگم

حاج زنبور عسل

حاج زنبور عسل

کارش تمومه
۱

کارش تمومه

در کانال وارد شوید تا بترکید از خنده channelkhandebazar2@

در کانال وارد شوید تا بترکید از خنده channelkhandebazar2@

اینم آیدین @channelkhandebazar2

اینم آیدین @channelkhandebazar2

در کانال خنده بازار وارد

در کانال خنده بازار وارد

قیافه رو
۱

قیافه رو

سخته چرا نمیفهمی نگه تو نفهمی
۲

سخته چرا نمیفهمی نگه تو نفهمی