امیرمحمد

amirmohammad12332

اللهم عجل لولیک الفرج
شیعه علی عاشق سید علی

توکل برخدایت کن؛کفایت میکندحتما؛
اگرخالص شوی بااو؛صدایت میکندحتما؛

اگربیهوده رنجیدی؛ازاین دنیای بیرحمی؛
به درگاهش قناعت کن؛عنایت میکندحتما؛

دلت درمانده میمیرد؛اگرغافل شوی ازاو؛
به هروقتی صدایش کن؛حمایت میکندحتما؛

خطاگرمیروی گاهی؛به خلوت توبه کن بااو؛
گناهت ساده میبخشد؛رهایت میکندحتما؛

به لطفش شک نکن گاهی؛اگردنیاحقیرت کرد؛
تورسم بندگی آموز؛حمایت میکندحتما؛

اگرغمگین اگرشادی؛خدایی راپرستش کن؛
که هردم بهترینهارا؛عطایت میکندحتما...

امتیاز
308420
دنبال‌کنندگان
1869
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

آثار و برکات ذکر یونسیه1- پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و...

آثار و برکات ذکر یونسیه1- پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و...

1

چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید:اے کاش آنقــدر آب داشتم تا ج...

‌ ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی :ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮ ﮐﺲﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ ...ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ :ﭼ...

1

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستندامـــالذت‌هایشان را نمی‌ش...

5

جاتون خالی...☺☺

2

* خروج امام حسین علیه‌السلام از مدینه به سوی مکهبیست و هشتم ...

12

بنظرتون من امسال روزه بگیرم؟الف)نه ب)الفج...

3

یکی ازحکما گوید:️اگر #گناه بو داشت مردم #مفتضح می شدند وبا ه...

3

آیه 44 سوره مبارکه یونس:بی گمان خداوند بر مردم هیچ ستمی روا ...