!⇦امیر محمد دیگه!!⇨!

amirmohammad80

بیکار بیکار بیکار بیکار
کلا بیکارم

امتیاز
98160
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
8

این همه ب هم بد و بیرا گفتین.هیچکس اینو نگف (غیر چن نفر)ک هو...

22

پرسپولیس امروز. خشم شیر بوداستقلال امروز پشم شیر هم نبود

3

اینایی ک میگن بازیو استقلال داش میبرد فازشون چیع؟!کل بازی تو...

2

ویس دوباره رید!!

10

یا حضرت عباس!!!

پرچم کیا بالا بود؟!آفسایدا

7

پرسپولیس ده نفره شد...:(

8

بییییییگ لایییییک

6

چ متقلب باهوشی

5

یکم دیه ادامه میدادم تا زیر زانو میرف

3

اگ این پست ++100لایک بخوره همتون فول لایکیدپس همت کین نفری ی...

4

کی بازی میکن؟!

3

~_~کپی آزادولی اجازم خوبه،پروفایل یکیو دیدم فک کردم رفتم پرو...

22

من ک دیدم

16

هر کسی این پستو لایک کرد کامنت بزاره ک بیس تا از پستاش لایک ...

4

هر کی پست قبلیم رو لایک کنه فالو و ده تا از پستاش لایک میش

30

هر گسی اینو لایک کرد کامنت بزاره ده تا پستش لتیک میش