تفاوت دعوت به بورس حسن روحانی با رهبر انقلاب
۴۸

تفاوت دعوت به بورس حسن روحانی با رهبر انقلاب

:small_orange_diamond:نتیجه کار #جهادی و #انقلابی این میشه ک...
۴۱

:small_orange_diamond:نتیجه کار #جهادی و #انقلابی این میشه ک...

وقتی کابینه را تشکیل داد،‌عنوان کرده بود که وزرا در وزارتخان...

وقتی کابینه را تشکیل داد،‌عنوان کرده بود که وزرا در وزارتخان...

:double_exclamation_mark:️ کار سخت شهردار بعدی تهران:double_...
۲

:double_exclamation_mark:️ کار سخت شهردار بعدی تهران:double_...

کانال خبری تحلیلی فتن::heavy_large_circle:️ تفاوت تفکر #انقل...

کانال خبری تحلیلی فتن::heavy_large_circle:️ تفاوت تفکر #انقل...