آرام

aram..65

برای آدم‌ها چه آن‌ها که برایت عزیزند، چه آن‌ها که فقط دوستند خاطره‌ خوب بساز! و آن‌قدر برایشان خوب باش که اگر روزی هرچه بود گذشت و رفتی در کُنج قلبشان جایی برایت باشد، تا که هرازگاهی بگویند: کاش بود! دلتنگ شوند

:dove_of_peace:منتظرهیچ‌چیز نمانیدنه برای آخر هفتهنه برای تا...
۷

:dove_of_peace:منتظرهیچ‌چیز نمانیدنه برای آخر هفتهنه برای تا...

از همه سراغ تو را میگیرم سرم رابلند می کنم آسمان هنوز ادامه ...
۳

از همه سراغ تو را میگیرم سرم رابلند می کنم آسمان هنوز ادامه ...

میدونم واقعا شورشو درآوردم اماباید برمان شاالله عمری باقی بو...

میدونم واقعا شورشو درآوردم اماباید برمان شاالله عمری باقی بو...

صب بخیر:beating_heart:

صب بخیر:beating_heart:

عکاس خودم:grinning_face_with_smiling_eyes:

عکاس خودم:grinning_face_with_smiling_eyes:

بفرمایید:smiling_face_with_smiling_eyes:

بفرمایید:smiling_face_with_smiling_eyes:

جنگل سراوان

جنگل سراوان

ببینید چه ماهی هایی گرفتم:smiling_face_with_smiling_eyes::sm...

ببینید چه ماهی هایی گرفتم:smiling_face_with_smiling_eyes::sm...

عشق چه کوتاه استو فراموشی چه طولانی

عشق چه کوتاه استو فراموشی چه طولانی

رنج های مانده در گلو راپشت کدام نقاب پنهان کنم که رسوای عالم...

رنج های مانده در گلو راپشت کدام نقاب پنهان کنم که رسوای عالم...

تا پستی دیگر بدرود:smiling_face_with_smiling_eyes:

تا پستی دیگر بدرود:smiling_face_with_smiling_eyes:

مهربانیِ یک نفر؛عاشقم کردآن هم در حدِ معجزه!از باقیِ دوست دا...
۱

مهربانیِ یک نفر؛عاشقم کردآن هم در حدِ معجزه!از باقیِ دوست دا...

تولدم مبارک:smiling_face_with_smiling_eyes:

تولدم مبارک:smiling_face_with_smiling_eyes:

سلام دوستان برای ی مدت نیستم شاد باشید سلامت:beating_heart:

سلام دوستان برای ی مدت نیستم شاد باشید سلامت:beating_heart:

جاتون خالی

جاتون خالی

شبتون زیبا

شبتون زیبا

:smiling_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_...

:smiling_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_...

زن ها وقتی دلتنگ میشن دوست دارن داستانی که هزار بار واسه کسی...

زن ها وقتی دلتنگ میشن دوست دارن داستانی که هزار بار واسه کسی...

آنچنان عاشق و دلباخته ی عشق توامکه مرا هفت نههفتاد ز پشتم کا...

آنچنان عاشق و دلباخته ی عشق توامکه مرا هفت نههفتاد ز پشتم کا...