خسته

arashk2020

گرازاین کوچه گذشتی به دیدار
توبکن یادی ازفقیرکه ته کوچه نشسته.
مست مست مستم جان دلم....

خیلی زیبا،کامل،پرمعنی..داریوش کبیرگفته یادش جاودانه باد آمین...
۱

خیلی زیبا،کامل،پرمعنی..داریوش کبیرگفته یادش جاودانه باد آمین...

خیلی زیبا،کامل،پرمعنی..داریوش کبیرگفته یادش جاودانه باد آمین...
۲

خیلی زیبا،کامل،پرمعنی..داریوش کبیرگفته یادش جاودانه باد آمین...

فانوس دریایی
۷

فانوس دریایی

واقعا"گل رز یا قرمز چه معنایی خاصی داره.?!!!!!
۶

واقعا"گل رز یا قرمز چه معنایی خاصی داره.?!!!!!

تقدیم به همهءدوستدارش
۲

تقدیم به همهءدوستدارش

درود بر سوته دلان...

درود بر سوته دلان...

سال نوبرهمه خوش باد.آمین
۳

سال نوبرهمه خوش باد.آمین

سلام به همه دوستان پروفایلم تغیرکرده .با نام خسته،.عکس یه دن...
۱

سلام به همه دوستان پروفایلم تغیرکرده .با نام خسته،.عکس یه دن...

سلام به همه دوستان پروفایلم تغیرکرده .با نام خسته،.عکس یه دن...

سلام به همه دوستان پروفایلم تغیرکرده .با نام خسته،.عکس یه دن...

تقدیم به همتون لایکی های گلم
۴

تقدیم به همتون لایکی های گلم

چیه?!! زل زدی که چی?هان که چی......

چیه?!! زل زدی که چی?هان که چی......

تقدیم به عشقم... .
۲

تقدیم به عشقم... .

تقدیم به عاشقای دل خوسته....
۵

تقدیم به عاشقای دل خوسته....

تقدیم به عاشقای دل خوسته....

تقدیم به عاشقای دل خوسته....

ای ،ای،ایای روزگار نامرد......

ای ،ای،ایای روزگار نامرد......

ای ،ای،ایای روزگار نامرد......
۱

ای ،ای،ایای روزگار نامرد......

میخوام یبارهم فقط یباراونم واسه یه روز انسان ترنباشمفقط بیار...
۳

میخوام یبارهم فقط یباراونم واسه یه روز انسان ترنباشمفقط بیار...

اینم حرف اخرم واسه امشب.
۲

اینم حرف اخرم واسه امشب.