پائیز،فصل تولدم

aref_rahmdel.insta

بیو:
مدرکی ندارم ،ولی:

سه سال دوره در دانشکده هنرهای زیبای ارومیه بخش ورودی استعدادهای درخشان
سابقه پنج سال آموزش نتخوانی و تکنوازی گیتار در سه را دانش ارومیه

استاد طراحی و نقاشی روی دیوار

استاد دکوراسیون تزیینات داخلی

تکنوازی گیتار در سبکهای فلامینگو و پاپ
دارای کارت مهارت کشوری
وغیره...

امتیاز
55220
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

:winking_face::bouquet::maple_leaf:

سپاس .اینم عکس پیجم.

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

لطفا بخونینباعرض سلام این حساب انستاگرام من بازم گم و گور شد...

1

،،:wolf_face::maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf::bouquet: