زندگی تخمی تخیلی

ariana_queenzel

@dezhavou منه دو ★~★
@chaelincl. منه سه ★~★
بعد از من هیچکس تکرار من نخواهد شد

راستش ما آنقدر هم که نشان میدهیماحمق نیستیم!آنقدر میفهمیـمکه...

راستش ما آنقدر هم که نشان میدهیماحمق نیستیم!آنقدر میفهمیـمکه...

مادر بزرگم همیشه میگُفت: خوشبختیتو جار نَزن نذار کسی بِگه خو...

مادر بزرگم همیشه میگُفت: خوشبختیتو جار نَزن نذار کسی بِگه خو...

بعضی مواقع به خودت میای و میبینی بدتر از اونایی شدیکه ازشون ...

بعضی مواقع به خودت میای و میبینی بدتر از اونایی شدیکه ازشون ...

‏از زبان اخوان ثالث به شما نصیحت :" برو آنجا که تو را منتظرن...

‏از زبان اخوان ثالث به شما نصیحت :" برو آنجا که تو را منتظرن...

گاهی احوال که می‌پرسند، جدی جدی شروع می‌کنیم به شرح دادن حال...

گاهی احوال که می‌پرسند، جدی جدی شروع می‌کنیم به شرح دادن حال...

حافظ!کجای کاری؟!فالت غلط در آمد!گفتی غمت سر آید،این عمر بود ...

حافظ!کجای کاری؟!فالت غلط در آمد!گفتی غمت سر آید،این عمر بود ...

حداقلش من همینی ام که هستم تو چی هستی پشت این همه نقاب ؟#Dan...

حداقلش من همینی ام که هستم تو چی هستی پشت این همه نقاب ؟#Dan...

من عاشق اینم آدمایی که ازم متنفرن ، بیشتر متنفر بشن .

من عاشق اینم آدمایی که ازم متنفرن ، بیشتر متنفر بشن .

خوبی چو از حد بگذردنادان سوارت میشود

خوبی چو از حد بگذردنادان سوارت میشود

بعد از من،هیچکس تکرار من نخواهد شد...

بعد از من،هیچکس تکرار من نخواهد شد...

آدم ها، خیلی کم بلدند خودشان باشند.کاش آن دسته هم که نقش باز...

آدم ها، خیلی کم بلدند خودشان باشند.کاش آن دسته هم که نقش باز...

کسی که تو روز سختی واست غریبه بودهتو روز خوشی اگه دستی بطرفت...

کسی که تو روز سختی واست غریبه بودهتو روز خوشی اگه دستی بطرفت...

زندگى كوتاه‌تر از اونيه كه بخوایی جر و بحث كنى ، بگو برام اه...

زندگى كوتاه‌تر از اونيه كه بخوایی جر و بحث كنى ، بگو برام اه...

به حرفایی که آدما میزنن توجه نکن ،به کارهاشون نگاه کن .#brea...

به حرفایی که آدما میزنن توجه نکن ،به کارهاشون نگاه کن .#brea...

‏هرچقدرم مهربون باشی، يه جايی ياد میگيری با هركس بايد مثل خو...

‏هرچقدرم مهربون باشی، يه جايی ياد میگيری با هركس بايد مثل خو...

‏اينروزا دشمنات دارن زياد ميشن ؛‏وقتی دشمنات زياد شدن يعنی خ...

‏اينروزا دشمنات دارن زياد ميشن ؛‏وقتی دشمنات زياد شدن يعنی خ...

‏نخ دادن همیشه هم بد نیست اتفاقا به بعضیا باید نخ داد تا دهن...

‏نخ دادن همیشه هم بد نیست اتفاقا به بعضیا باید نخ داد تا دهن...

هر چقدر مردم کمتر ازت بدونن ،کنترل بیشتری روی زندگیت داری .

هر چقدر مردم کمتر ازت بدونن ،کنترل بیشتری روی زندگیت داری .

گذشت ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ: ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ دوستش ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ اشتباهش ﻣ...

گذشت ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ: ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ دوستش ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ اشتباهش ﻣ...