ariana_sokoot

ariana_sokoot

❤❤❤❤❤❤❤❤ 𝓐𝓡𝓘𝓐𝓝𝓐 𝓢𝓞𝓚𝓞𝓞𝓣
𝓑𝓸𝓻𝓷 𝓜𝓪𝓻𝓬𝓱 𝟾𝓽𝓱
𝓟𝓮𝓻𝓼𝓮𝓹𝓸𝓵𝓲𝓼 𝓛𝓸𝓿𝓮
𝓐𝓻𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓖𝓻𝓪𝓷𝓭 𝓛𝓸𝓿𝓮
𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓬𝓪𝓻𝔂 𝓶𝓸𝓿𝓲𝓮

𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓶𝔂 𝓫𝓸𝓸𝓴 𝓼𝓸 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝓵𝓸𝓸𝓴 𝓪𝓽 𝓪 𝓵𝓸𝓽 𝓸𝓯 𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓯𝓲𝓵𝓶𝓼, 𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓽𝓱𝓮 𝓪𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓬𝓲-𝓯𝓲 𝓰𝓮𝓷𝓻𝓮 𝓥𝓮𝓻𝔂, 𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓻𝓸𝓶𝓪𝓷𝓽𝓲𝓬 𝓶𝓸𝓿𝓲𝓮
𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓶𝔂 𝓯𝓸𝓸𝓽𝓫𝓪𝓵𝓵
𝓣𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓹𝓹𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓰𝓲𝓻𝓵 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓫𝓸𝔂𝓼
𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓸 𝓼𝓽𝓪𝓻𝓽 𝓪 𝓻𝓮𝓵𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼𝓱𝓲𝓹
𝓘 𝓵𝓲𝓼𝓽𝓮𝓷 𝓽𝓸 𝓪𝓵𝓵 𝓴𝓲𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓶𝓾𝓼𝓲𝓬
𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓬𝓸𝓵𝓸𝓻
𝓣𝓮𝓷𝓽𝓱 𝓰𝓻𝓪𝓭𝓮. 𝓶𝓪𝓽𝓱𝓮𝓶𝓪𝓽𝓲𝓬𝓼 𝓯𝓲𝓮𝓵𝓭
𝓐𝓷𝓷𝓸𝓾𝓷𝓬𝓮𝓻 𝓪𝓷𝓭 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓽𝓮𝓻
𝓘'𝓶 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓚𝓪𝓼𝓱𝓪𝓷
𝓘 𝓛𝓞𝓥𝓔 𝓦𝓘𝓢𝓖𝓞𝓞𝓝..

𝓘𝓯 𝓘 𝓻𝓮𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓪𝓷𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓮𝓵𝓼𝓮 𝓘 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓪𝓭𝓭 𝓲𝓷 ... 𝓯𝓸𝓵𝓵𝓸𝔀 𝓾𝓹

𝓨ᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ 𝓘 ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀ𝓼ᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ 𝓼ᴇᴄʀᴇᴛ𝓼..

امروز تولد کیه؟همه بگن امروز تولد کیه؟ یا باید فرد معروف مو...
۱

امروز تولد کیه؟همه بگن امروز تولد کیه؟ یا باید فرد معروف مو...

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...
۳

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...
۲

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...
۰

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...
۰

#اردکم #عشقیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...

#اردکمیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...
۰

#اردکمیک سال گذشت و تو هنوز هم نیستی...

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️https://t.me/jo...
۲

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️https://t.me/jo...

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️https://t.me/jo...
۰

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️https://t.me/jo...

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️      http...
۰

عضو شدی نظر بزاریه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️ http...

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️      https://t.me/joincha...
۰

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️ https://t.me/joincha...

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️      https://t.me/joincha...
۰

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️ https://t.me/joincha...

نقاشی اوا مکس
۰

نقاشی اوا مکس

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️                ...
۰

یه گروه برا عاشقای فوتبال⚽️❤️ ...

https://t.me/romankabosroyayakabosroya
۰

https://t.me/romankabosroyayakabosroya

https://t.me/profile_me_love
۰

https://t.me/profile_me_love

https://t.me/profile_me_love
۰

https://t.me/profile_me_love

https://t.me/profile_me_love
۰

https://t.me/profile_me_love

Happy theater dayروز تئاتر مبارک
۰

Happy theater dayروز تئاتر مبارک

این هشتگ را دنبال کنید 😂😂
۰

این هشتگ را دنبال کنید 😂😂

کییییییییییییییییییییییییییی میااااااااااااااد؟؟؟؟کااااااااا...
۷

کییییییییییییییییییییییییییی میااااااااااااااد؟؟؟؟کااااااااا...