پوریا پوتک:امامم ولی #حرم ندارم

پوریا پوتک:امامم ولی #حرم ندارم

خیلی #خسته ای: #کوه، اورست

خیلی #خسته ای: #کوه، اورست

خوش حال میشم اگه جوین بدید telegram.me/Eminem_iran

خوش حال میشم اگه جوین بدید telegram.me/Eminem_iran

#منتظر این روزم

#منتظر این روزم

mad max #wallpaper

mad max #wallpaper

#قدر #بدانیم

#قدر #بدانیم

عشؓقــہ۪۪ٜ مجازے اولش «مـات» میشےآخر۪ش«ڪات» میشےو تهش «بلاڪ»...

عشؓقــہ۪۪ٜ مجازے اولش «مـات» میشےآخر۪ش«ڪات» میشےو تهش «بلاڪ»...

Everybody from 3 1 3 put your motherfucking hands up and fol...

Everybody from 3 1 3 put your motherfucking hands up and fol...

#نمیدونه #زندگیمه

#نمیدونه #زندگیمه

ســکـــوت کـــردن در یـک جـمــعو بــا مـوبـایـل کــار کـردن ...

ســکـــوت کـــردن در یـک جـمــعو بــا مـوبـایـل کــار کـردن ...

#نمیفهمن

#نمیفهمن

سلام من تو تلگرام یه کانال ساختم راجب بهترین رپر دنیا (Emine...

سلام من تو تلگرام یه کانال ساختم راجب بهترین رپر دنیا (Emine...