'armina'

armina71

مرسي كه بهم سر زدين.

امتیاز
382190
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
7

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻝ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﻩ،ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺷﻪ .....

4

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻡﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ...

2

ﺩﻭ ﺗﺎ ﻧﺼﺤﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ :ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻗﻮﻻﯼ ﯼ ﭘﺴﺮ ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾ...

4

ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﺩﯾﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﭼﺎ...

3

ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﮐﺴﯽ ﺭﻭﻣﯿﺨﺎﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺎﯼ ﻧﮕﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﮕ...

2

ﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ....ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ...

ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻭﻗﺘﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﻢ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻌﺪﺷﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﯽ،ﭼﻮﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺍ...

1

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩﻣﻴﺨﻮﺍﻫﯽ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎﺷﯽﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﻛﻪﺑﻪ ...

3

ﻫﯿﭻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ :..ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﮐﻼً ﻓﻘﻂ ﻧﯿﮕﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ |:ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑ...

3

ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ !...ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ ...ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔ...

چي بگم؟!

3

واقعا خجالت نميكشين از لايكاتون :-[

3

ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﯼ !ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ، ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﻫﺎ...

1

ﺯﻧﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﻥﺍﻭﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﻣ...

1

موافقيد؟؟؟

ﺑﺎﻧـﻮﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ!!!!!ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ !!!! ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ!ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳ...