متن خوشامدگويي جديد در هواپيماهاي ايرانبا سلام و صلوات به رو...
۱

متن خوشامدگويي جديد در هواپيماهاي ايرانبا سلام و صلوات به رو...

Homan.khozastan.
۲

Homan.khozastan.

ﯾﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭ ﺍﺯﺑﺎﻻﯼ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ................ﻣﯿﺮ...
۱

ﯾﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭ ﺍﺯﺑﺎﻻﯼ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ................ﻣﯿﺮ...

کارتپستال زنده اگه ندیدن بفرمایید
۱

کارتپستال زنده اگه ندیدن بفرمایید

قربونش ماه ماه…
۵

قربونش ماه ماه…

ﭘﺴﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ ! ﭘﺮﺍﺩﻭ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﯾﺎﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿ...
۲

ﭘﺴﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ ! ﭘﺮﺍﺩﻭ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﯾﺎﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿ...

من دیگه چیزی نگم!!!!!……
۳

من دیگه چیزی نگم!!!!!……

اینه ولی پولم نیازه
۲

اینه ولی پولم نیازه

پسري عاشق دختري شده بودولی دختر هميشه به او جواب رد ميداد!يک...
۱

پسري عاشق دختري شده بودولی دختر هميشه به او جواب رد ميداد!يک...

سلام دوستان امرچز تولدم بود
۶

سلام دوستان امرچز تولدم بود

[14:02, 7/26/2014] Z Zakie: ﺯﻥ ﻭ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ *ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮ...
۲

[14:02, 7/26/2014] Z Zakie: ﺯﻥ ﻭ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ *ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮ...

ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﺐﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ...
۱

ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﺐﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ...

اری این است رسم عاشقی…

اری این است رسم عاشقی…

از خونه همسایه بوی کیک اومد؛ بعد بوی آش رشته اومدالان هم بوی...

از خونه همسایه بوی کیک اومد؛ بعد بوی آش رشته اومدالان هم بوی...

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم ش...
۳

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم ش...

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهاد...
۵

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهاد...

اینم عیدی من به شما به مناسبت عيد فطر   http://parsico.net/p...
۲

اینم عیدی من به شما به مناسبت عيد فطر http://parsico.net/p...

خدایا چرابا او قهرنمیکنی...!؟خدا :ای بنده من نماز شب بخوان ...
۳

خدایا چرابا او قهرنمیکنی...!؟خدا :ای بنده من نماز شب بخوان ...