آروشا (all kpop)

aroshaqueen

شهریوریم....وکیل خانوم آینده


나는 내가 재미와 사랑 특별

۱۲.۶.۷۸
8ساله»»kpoper

امتیاز
441430
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
1

ناهیون عضو سونامو

1

اکسو در فرش قرمز گائون چارت

3

جنیو جیسو اعضای بلک پینک

1

لیسا عضو بلک پینک

جیفرند دوساله شد :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smili...

5

ته یون لیدر و وکابیست سونیاشیده

2

نایون عضو اوایس و جنی عضو بلک‌پینک

جیفرند:smiling_face_with_sunglasses::flexed_biceps:

جیفرند پرفروش ترین گروه در البوم های دیجیتال۲۰۱۶کسب بیشتر تع...

3

یونا چهارمین دنسر سونیاشیده و فیس گروه:smiling_face_with_hea...

1

هپی چان دی :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...

2

sekai:smiling_face_with_sunglasses:#exo

3

این عکس کای برای اجرای چند وقت قبلشون با اهنگ مانستر هست

3

سیستار در پشت صحنه ی اجرای I like that

2

کای در فرودگاه به سمت ژاپن برای کنسرت اس ام

30

یسسس:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_...

1

معرفی اعضای تی اراکیوری متولد ۱۹۸۶لیدر خواننده کمکی