گرچه دُشوار است امّا بی صدایی بِهتر است!بی خیالت!...دوری از ...
۱

گرچه دُشوار است امّا بی صدایی بِهتر است!بی خیالت!...دوری از ...

با یک سکوت تلخ...              از عاشقانه ها                ...

با یک سکوت تلخ...              از عاشقانه ها                ...

پـر رنگ تـرین قـسمـت زنـدگی مـن شـده .سکوت...سکوت میکنم تا ص...
۱

پـر رنگ تـرین قـسمـت زنـدگی مـن شـده .سکوت...سکوت میکنم تا ص...

نبینم غمو اشکو تو چشمات      نبینم داره میلرزه دستات        ...
۱

نبینم غمو اشکو تو چشمات      نبینم داره میلرزه دستات        ...

آمدی گریه کنی شعر بخوانی بروینامه ای خیس به دستم برسانی بروی...
۱

آمدی گریه کنی شعر بخوانی بروینامه ای خیس به دستم برسانی بروی...

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮔﻞ ﻻﺩﻥ،ﺗﻤﻮﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ ...ﺑﺒﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ،ﭼ...
۱

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮔﻞ ﻻﺩﻥ،ﺗﻤﻮﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ ...ﺑﺒﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ،ﭼ...

ﺁﻫﺎے ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ !!ﻣﻦ ﺣﺘـــے ﮐﻔﺸـــے ﻫﻢ ﺑﭙﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨـــ...
۲

ﺁﻫﺎے ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ !!ﻣﻦ ﺣﺘـــے ﮐﻔﺸـــے ﻫﻢ ﺑﭙﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨـــ...

❤این را برای کسی مینویسم❤❤که روزی دوستم داشت❤ ❤به حرفهایم❤❤ب...
۳

❤این را برای کسی مینویسم❤❤که روزی دوستم داشت❤ ❤به حرفهایم❤❤ب...

هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم.هر کجا آب ببینم ...هر کجا د...
۱

هر کجا بال بگیرم به تو بر میگردم.هر کجا آب ببینم ...هر کجا د...