aryamehr12

امتیاز
1359450
دنبال‌کنندگان
559
دنبال‌‌شوندگان
0
مورد‌ علاقه
96

:white_smiling_face:

21

بحث کردن با احمق؛مثل کشتن پشه روی صورت خودته،شاید پشه رو بکش...

6

آینده شما ممکن استهیچ شباهتی بهگذشته شما نداشته باشدکافیست ب...

بهترین معلم های زندگی 1️⃣ شکست عشقی2️⃣ جیب خالی3️⃣ ناکامی

1

ممکنه هنوز به مقصد نرسیده باشمولی امروز نزدیک تر از دیروز خو...

مگه چنتا هجده ماه ....

1

اگر دنبال ناجی می گردید . و منتظرید کسی زندگی شما را دگرگون ...

انسانهای قوی فقط دو راه دارندیا می برندیا خواهند برد!

1

میبینم...میخوام...تلاش میکنم...و بدست میارم

همه میمیرند اماهمه زندگی نمی کنند...!

اگر بدون هدف از خواب بیدار شدیبرگرد دوباره بگیر بخواب!!!

دنباله رو بقیه نباشببین عقلت چی میگه...

25

شبتون بخیر دوستان عزیز