اسداسماعیلی

asad_dar_gozasht

غربت آن است که مانند اسد
در میان همه کس یکه و تنها باشی

امتیاز
133460
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
15

کی بیداره؟

138

این انگشتا بهترین دوستای سختیام بودن :pensive_face:

8

دیروز داداشم رفته بود بیمارستان به دکتری که بخاطر پول دستمو...

26

اسداسماعیلی جوان پر نشاط و فعالی اجتماعی بخاطر بی کفایتی و ب...

7

https://t.me/asadesmaeeli

89

بیمارستان بودنمم تبدیل شد به یه خاطره شیرین‌ اما دردناک:face...

45

اصلا جدایی از بخش پرستاری کار سختی بود مخصوصا بخش پذیرش:grin...

34

دل کندن از خانوم‌ مرادی اصلا کار سختی نبود :grinning_face_wi...

11

دوری از جامعه پزشکی و اتاق عمل برام کار سختی بود :grinning_f...

61

دوری از بیمارستان و جامعه پرستاری برام سخت بود :face_with_co...

45

آخ امشب حتما از درد میمیرم داره کم کم دردش شروع میشه :cryin...

49

فرار کردم :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_wi...

28

میخواستم از در اضطراری فرار کنم قفل بود رفتم پرستاری به یکم ...

24

میخواستم فرار کنم دیدم ناهار آوردن پشیمون شدم گفتم بذار یه غ...

12

دارم تلاش میکنم از پنجره بیمارستان بزنم به چاک حسابداری میگه...

21

اینم از وضعیت تخت من :grinning_face_with_smiling_eyes::face_...

15

اینم یه عکس از اتاقم اونیم که کپیده رفیقمه تصادف کرده پاش رف...

10

دستمو تا ارنج گچ گرفتن به هر طرف که میخوابم بهش فشار میاد نم...

25

وقتی این صحنه جلو چشمم میاد دردم بیشتر میشه :expressionless_...

18

شیطونه میگه ویلچر رو بردار یه دوری تو بخش بزنم ولی دستم همرا...