زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست. شاید آن خنده که امروز دریغش ...
۳

زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست. شاید آن خنده که امروز دریغش ...

تقدیم ب برو بچ ویسگون
۲

تقدیم ب برو بچ ویسگون

ما برادریم...

ما برادریم...

تنها با ياد خدا دل ارام می گیرد...
۳

تنها با ياد خدا دل ارام می گیرد...

جانم ب فدایت یا رسول الله

جانم ب فدایت یا رسول الله

نظرمجله فرانسوى درموردوضعيت آرايش درايران: صورت هايى ك ديگه ...
۱

نظرمجله فرانسوى درموردوضعيت آرايش درايران: صورت هايى ك ديگه ...

يامهدي حسين...الهم عجل لوليك الفرج
۴

يامهدي حسين...الهم عجل لوليك الفرج

اﺳﺘﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ، ﻟﻴﻮﺍﻧﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺪﺳﺖﮔﺮﻓﺖ.ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮔ...

اﺳﺘﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ، ﻟﻴﻮﺍﻧﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺪﺳﺖﮔﺮﻓﺖ.ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮔ...

لطفا بخونین،ضرر نمیکنیننامه «جوانا فرانسیس» نویسنده و روزنام...
۲

لطفا بخونین،ضرر نمیکنیننامه «جوانا فرانسیس» نویسنده و روزنام...

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻦ؟...
۱

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻦ؟...

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیمیکی کوچک,یکی بزرگیکی بلند...
۱

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیمیکی کوچک,یکی بزرگیکی بلند...

شادی های کودکی تکرار نمیشوند....یادش بخیر
۲

شادی های کودکی تکرار نمیشوند....یادش بخیر

زیباست
۴

زیباست

یا اباعبدالله خوش ب سعادت اونایی ک دارن میرن...
۲

یا اباعبدالله خوش ب سعادت اونایی ک دارن میرن...

یکی پست گذاشته:خوبه تیمور اسکندر با خودشون دینی نیاوردن والا...
۱

یکی پست گذاشته:خوبه تیمور اسکندر با خودشون دینی نیاوردن والا...

وزندگی ادامه دارد...باتلخی وشیرینی...سردی و گرمی...لبخند وشا...
۵

وزندگی ادامه دارد...باتلخی وشیرینی...سردی و گرمی...لبخند وشا...