سلام بر عزیز آن  شب زنده دار
۳

سلام بر عزیز آن شب زنده دار

سلام نیمه شب تان خوش
۲

سلام نیمه شب تان خوش

سلام بر عزیز آن سال نو مبارک
۳

سلام بر عزیز آن سال نو مبارک

نیمه شب تان خوش

نیمه شب تان خوش

سلام پیشاپیش سال نو شما ها را تبریک می گویم..

سلام پیشاپیش سال نو شما ها را تبریک می گویم..

سلام. صبح تان بخیر

سلام. صبح تان بخیر

بدون شرح
۲

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح

نیمه شب تان خوش
۱

نیمه شب تان خوش

نیمه شب تان خوش

نیمه شب تان خوش

مثل چسب چسبیده بهش

مثل چسب چسبیده بهش

بدون شرح

بدون شرح

کی جرات میکنه پشت این سوارشه

کی جرات میکنه پشت این سوارشه

بدون شرح

بدون شرح

سلام عزیزان شب خوش
۲

سلام عزیزان شب خوش

نیمه شب  جمعه تان خوش..

نیمه شب جمعه تان خوش..

سلام
۲

سلام

بدون شرح
۲

بدون شرح

هیس .تاکی میخواید بیدارباشید بخوابید نیمه‌شب تان خوش
۲

هیس .تاکی میخواید بیدارباشید بخوابید نیمه‌شب تان خوش

سلام. وشبخوش
۱

سلام. وشبخوش