سلام روز بخیر دوستان
۳۵

سلام روز بخیر دوستان

سلاااام دلم واسه همه بچه های ویسگونی تنگ شده
۱۵

سلاااام دلم واسه همه بچه های ویسگونی تنگ شده

دعوا کن .. ولی با کاغذت!اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک...
۱۹

دعوا کن .. ولی با کاغذت!اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک...

:two_hearts:تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت...
۵

:two_hearts:تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت...

سلام ب همه دوستان عزیزو بامحبتمظهر بخیر بفرمایید نهاارببخشید...
۵

سلام ب همه دوستان عزیزو بامحبتمظهر بخیر بفرمایید نهاارببخشید...

سلام صبحتون بخیر دوستای ویسگونی امیدوارم همگی خوب و خوش و سل...
۲۷

سلام صبحتون بخیر دوستای ویسگونی امیدوارم همگی خوب و خوش و سل...

هستم...
۲۲

هستم...

سلام روز بخیر دوستان عزیزم
۸

سلام روز بخیر دوستان عزیزم

سلام روز بخیر دوستای ویسگونی من
۵

سلام روز بخیر دوستای ویسگونی من

سلام روز بخیر دوستای عزیزمبفرمایید چای
۱۳

سلام روز بخیر دوستای عزیزمبفرمایید چای

واقعا...
۵

واقعا...