بگذریم دله ما پر تر از ایناس...
۱۰

بگذریم دله ما پر تر از ایناس...

[• #زندگیــ یه فلسفست #خــوشــ بـاش تا بیوفتیــ از #نـفسـ •]...
۸

[• #زندگیــ یه فلسفست #خــوشــ بـاش تا بیوفتیــ از #نـفسـ •]...

+ ﺟـﺎلبهـ - ﭼـے؟ +ﺍﮔـﺮ ﻫﻤـﻴـﻨـ ﺍﻟـﺎﻥ بمیـﺮَﻣـ ﺭِﻓـیقـﺎمـ ﺗــ...
۲

+ ﺟـﺎلبهـ - ﭼـے؟ +ﺍﮔـﺮ ﻫﻤـﻴـﻨـ ﺍﻟـﺎﻥ بمیـﺮَﻣـ ﺭِﻓـیقـﺎمـ ﺗــ...

|• چیزیمـ نیستـ ...|• جُـز یِهـ|• دِلتَنگیـِ خَفِهـ کُنَندِه...
۲

|• چیزیمـ نیستـ ...|• جُـز یِهـ|• دِلتَنگیـِ خَفِهـ کُنَندِه...

+ چـرا در و دیـوار اتـاقـتـُ ایـنـ شـکلے کـردی ؟ - نـقـاشـے ...
۴

+ چـرا در و دیـوار اتـاقـتـُ ایـنـ شـکلے کـردی ؟ - نـقـاشـے ...

•┇یهـ جــوری حآلمــ گرفتس  •┇انگآر هــــر روز....•┇عــــصــر...
۵

•┇یهـ جــوری حآلمــ گرفتس •┇انگآر هــــر روز....•┇عــــصــر...

|• هَــمــهـ مــاپَــرَنـدهـ هـایـئ  بِــدونِــ بـالِــ پَــ...
۱

|• هَــمــهـ مــاپَــرَنـدهـ هـایـئ بِــدونِــ بـالِــ پَــ...

|• خَـنـدهـ هـامـ همـیـشـهـ یـهـ عِــیـبـے دارهــ :))#:)#que...
۳

|• خَـنـدهـ هـامـ همـیـشـهـ یـهـ عِــیـبـے دارهــ :))#:)#que...

مـامـانمْ مـیـگِــه آهَــنْــگْ هـایـے کِه گُـوشْ میـدی مَـس...
۲

مـامـانمْ مـیـگِــه آهَــنْــگْ هـایـے کِه گُـوشْ میـدی مَـس...

-اگه من برم (:-اینا دلشون تنگ نمیشه#B.lito#23
۳

-اگه من برم (:-اینا دلشون تنگ نمیشه#B.lito#23

عـــآ لیــهــ…ا ــون بــالـ ا ســرے#B.lito#23
۵

عـــآ لیــهــ…ا ــون بــالـ ا ســرے#B.lito#23

تیمارستان پر از آدَمــاییِ کهـ زیــاد فَـهـمــــیدَنـ #:)#mi...
۳

تیمارستان پر از آدَمــاییِ کهـ زیــاد فَـهـمــــیدَنـ #:)#mi...

مـَسْـتُـــ  لشُــ  چـِتـووِلـــْ گـَـرْدَمدرســُ مَشـقـُ یـ...
۱۴

مـَسْـتُـــ لشُــ چـِتـووِلـــْ گـَـرْدَمدرســُ مَشـقـُ یـ...

هَمِـه‍ چیـز اَز [۱۴] سـآلّ پیشـِ [۲۶] تیــرسـآعَتِـ [۱۱] ظه...
۲

هَمِـه‍ چیـز اَز [۱۴] سـآلّ پیشـِ [۲۶] تیــرسـآعَتِـ [۱۱] ظه...

#چالشـ↪ tnx nazi مهمترین افراد زندگیت کدوم ماه به دنیا اومدن...
۲

#چالشـ↪ tnx nazi مهمترین افراد زندگیت کدوم ماه به دنیا اومدن...

دختَــرا زورِشونــ بهـ موهاشونـ میرسهـ :)#:)#as_ma
۵

دختَــرا زورِشونــ بهـ موهاشونـ میرسهـ :)#:)#as_ma

|• صِدآیـِ سآعَتـ تـو گوشَمـ ...|• میـ پیچِهـ هَـر دَفِهـ !|...
۱۴

|• صِدآیـِ سآعَتـ تـو گوشَمـ ...|• میـ پیچِهـ هَـر دَفِهـ !|...

•مــــmeــــــن•معرفیـ میکُنَـمـ•نوجَـوونآیِـ دآغونــــــ: (...
۵

•مــــmeــــــن•معرفیـ میکُنَـمـ•نوجَـوونآیِـ دآغونــــــ: (...

روحَـــَمـْ!یـِه مَرْگـِ هَمـیـشـِگـی مـیـخـوادْ :)#as_ma#qu...
۶

روحَـــَمـْ!یـِه مَرْگـِ هَمـیـشـِگـی مـیـخـوادْ :)#as_ma#qu...

بِمْیْرَمْـ یِکَمْـ بِخَنْدْیْمْـ ... :)
۱۰

بِمْیْرَمْـ یِکَمْـ بِخَنْدْیْمْـ ... :)