اتریسا برگشته

atrisa


ﻧﻮﺷﺖ ﺳﻼﻡ ﻧﻔﺴﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺏ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ...
ﭼﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻠﺨﻲ!!

*********************      ***************           *******...
۷

********************* *************** *******...

موافقی؟
۲

موافقی؟

این پرسپولیسیا که خودشون صد سال پیش از جام حذفی حذف شدن پس ل...
۱۰

این پرسپولیسیا که خودشون صد سال پیش از جام حذفی حذف شدن پس ل...

من مینویسم..!
از جای که طبیب مریضش را به اندازه پولش درمان م...
۴

من مینویسم..! از جای که طبیب مریضش را به اندازه پولش درمان م...

عقشام
۴

عقشام

مسی
۴

مسی

عشقم
۱

عشقم

من حاضرم با افتابه شیر موز  بخورم ولی دروازبان تیمم ۳تا پنال...
۱۲

من حاضرم با افتابه شیر موز بخورم ولی دروازبان تیمم ۳تا پنال...

کیا مثل من تنهان؟
۵

کیا مثل من تنهان؟

کاش......
۳

کاش......

تک باش!!!!!
۱

تک باش!!!!!

توبه نامه تتلو
۳

توبه نامه تتلو

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ...
۲

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ! ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ...

از امروز میخوام خاطراتمو بنویسماولین خاطره ای که یادمه ازش م...
۱۱

از امروز میخوام خاطراتمو بنویسماولین خاطره ای که یادمه ازش م...

بین دوتاگودزیلای جنس مخالف جنگ شده
باهم قهرکردن
رفتم پیش گود...
۴

بین دوتاگودزیلای جنس مخالف جنگ شده باهم قهرکردن رفتم پیش گود...

استاد..صداموداری..به احترامت هیچوقت حتی من نداشتم به عمت کار...
۲

استاد..صداموداری..به احترامت هیچوقت حتی من نداشتم به عمت کار...

سیگار صورتی
۲

سیگار صورتی