ادرین

auu

دو چيز
روح انسان را نوازش می كند
يكی صدا زدن خداست
و ديگری ...
گوش سپردن به صدای او
اولی در نيايش
و دومی در سكوت

عشق عمه آرشاویر

عشق عمه آرشاویر

سلطان قلب عمه آرشاویر عزیزم😘😘

سلطان قلب عمه آرشاویر عزیزم😘😘

عشق عمه آرشاویر عزیزم فدات بشم الهی

عشق عمه آرشاویر عزیزم فدات بشم الهی

دریا بوشهر
۲

دریا بوشهر

روز بارونی  بوشهر
۲

روز بارونی بوشهر

عشق من
۲

عشق من

عشق عمه قربون خوابیدنت بشم نفسمویسکون
۱

عشق عمه قربون خوابیدنت بشم نفسمویسکون

ماشاءالله لاحول ولا قوت الا بالله

ماشاءالله لاحول ولا قوت الا بالله

همین هایی که امروز "سالمند" خطابشان میکنیروزی کودکی بوده اند...

همین هایی که امروز "سالمند" خطابشان میکنیروزی کودکی بوده اند...

عشق عمه زیبا
۲

عشق عمه زیبا

عشقم پرسپولیسی
۳

عشقم پرسپولیسی

عشقم پرسپولیسی
۳

عشقم پرسپولیسی

عشقم
۴

عشقم

ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله
۲

ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله

عشقم پرسپولیسی

عشقم پرسپولیسی