ⓐⓥⓐ①③⑥⑦

ava1367

دلم خیلی بیشتر از حجمش پُر است …
پر از جای خالی تو !

عشق...یک ماجراست وجدایی یک قانونپس ب این ماجرا دل نبندکه قان...
۶

عشق...یک ماجراست وجدایی یک قانونپس ب این ماجرا دل نبندکه قان...

حرفها دارم ... !اما ... در سکوت رِکُورد همه را شکسته ام !°•°...
۳

حرفها دارم ... !اما ... در سکوت رِکُورد همه را شکسته ام !°•°...

بعضی زخــــم ها هسـت که هـــر روز باید روشونو باز کنیو نمک ب...
۳

بعضی زخــــم ها هسـت که هـــر روز باید روشونو باز کنیو نمک ب...

عشقه من . . .بهانه نیاور . . .  رفتنت برای بودن با دیگری بود...
۴

عشقه من . . .بهانه نیاور . . .  رفتنت برای بودن با دیگری بود...

هی گفتم با قلبم بازی نکن دیدی شکوندیش ؟؟
۷

هی گفتم با قلبم بازی نکن دیدی شکوندیش ؟؟

نمیدانم که قلبم از کجا تعلیم میگیرد!!بدون مشورت با من، خودش ...
۲

نمیدانم که قلبم از کجا تعلیم میگیرد!!بدون مشورت با من، خودش ...

نم نمک دارم به تو احساس پیدا می کنمهی ورق بر می زنم هی آس پی...
۱

نم نمک دارم به تو احساس پیدا می کنمهی ورق بر می زنم هی آس پی...

ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢﺗﻮ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽﻣﻦ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻡﺗﻮ ﺩ...
۳

ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢﺗﻮ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽﻣﻦ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻡﺗﻮ ﺩ...

لعنت به فردایی که بی تو درد داردبه این جهان که خصلتی نامرد د...
۲

لعنت به فردایی که بی تو درد داردبه این جهان که خصلتی نامرد د...

خبرت هست دلم خسته توستدیرگاهیست که دلبسته توستکوچه در کوچه ت...

خبرت هست دلم خسته توستدیرگاهیست که دلبسته توستکوچه در کوچه ت...

خُـــــــدایا ...قسمت و حکمتت رو بگذار..واسه اونهایی که درکـ...
۱

خُـــــــدایا ...قسمت و حکمتت رو بگذار..واسه اونهایی که درکـ...

√...." مــــــــــــــن " خیلــــــــــی جـاهــــــا......√ا...
۳

√...." مــــــــــــــن " خیلــــــــــی جـاهــــــا......√ا...

رفت و چشمم را برایش خانه کردم برنگشت بس دعاها از دل دیوانه ک...
۵

رفت و چشمم را برایش خانه کردم برنگشت بس دعاها از دل دیوانه ک...

چشمانم ! همہ ے دارایی مڹ است،تو شرطت را دوست داشتن بڪَذارمدی...
۴

چشمانم ! همہ ے دارایی مڹ است،تو شرطت را دوست داشتن بڪَذارمدی...

اولینروز تیرماه را با نام دوستڪه حاکــم اوستشروع مےکـنیمآرزو...
۵

اولینروز تیرماه را با نام دوستڪه حاکــم اوستشروع مےکـنیمآرزو...

ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩﺑﺒـــﺨﺶ ﻭﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦﻭ...

ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩﺑﺒـــﺨﺶ ﻭﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦﻭ...

می گویند آخر هر خنده گریه استبهانه ای جور کن بخندم....بغضم ع...
۱

می گویند آخر هر خنده گریه استبهانه ای جور کن بخندم....بغضم ع...

کار دنیا رو میبینی ؛وقتی یکیو میخوایش اون نمیخوادت ؛ وقتی یک...
۲

کار دنیا رو میبینی ؛وقتی یکیو میخوایش اون نمیخوادت ؛ وقتی یک...

‏     ◢ ▇ ◣    ◢ ▇ ◣     ▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇    ...

‏ ◢ ▇ ◣ ◢ ▇ ◣ ▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇ ...

ای فدای تو و آن ناز نگاهت گل من جان به قربان تو و چشم سیاهت ...
۲

ای فدای تو و آن ناز نگاهت گل من جان به قربان تو و چشم سیاهت ...