قربونت
۱

قربونت

به به به به به به به به
۱

به به به به به به به به

ههههههههههههههه
۱

ههههههههههههههه

دلم خواست

دلم خواست

چندتا لايك داره

چندتا لايك داره

چطوري رفته بالا نظرتون؟؟
۳

چطوري رفته بالا نظرتون؟؟

إي داد بيداد
۳

إي داد بيداد

چيزي براي گفتن ندارم
۲

چيزي براي گفتن ندارم

هر كي لايك نكنه شب مياد پيشش اين اقا ميل خودتونه
۴

هر كي لايك نكنه شب مياد پيشش اين اقا ميل خودتونه

خخخخخ
۵

خخخخخ

دوستان منو لايك كنيد لطفا
۲

دوستان منو لايك كنيد لطفا

بيچاره مامان بزرگه الهي

بيچاره مامان بزرگه الهي

چي بگم والا!!!!!

چي بگم والا!!!!!

بر سينه ام علي نقش بسته است
۱

بر سينه ام علي نقش بسته است

تو به من خندیدی! و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه...
۱

تو به من خندیدی! و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه...

تو را چه به فرهاد!یک فرهاد بود و یک بی ستون،تو همین یک وجب د...

تو را چه به فرهاد!یک فرهاد بود و یک بی ستون،تو همین یک وجب د...

تو برای هـمـیشه مــیرویو مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســ...

تو برای هـمـیشه مــیرویو مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســ...

خخخخخ

خخخخخ

لباس بارداري
۲

لباس بارداري