یک سال شدخوب بود یابد؟؟؟@vin@
۳

یک سال شدخوب بود یابد؟؟؟@vin@

تو می دانیحتی اگر کنارم نشسته باشیباز همدلتنگ توام!حالا ببین...
۴

تو می دانیحتی اگر کنارم نشسته باشیباز همدلتنگ توام!حالا ببین...

مـن عاشق نیستمفقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب ک...
۱

مـن عاشق نیستمفقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب ک...

تولدت مبارک زندگیم*@vin@*

تولدت مبارک زندگیم*@vin@*

تولدت مبارک عشقم*@vin@*
۱

تولدت مبارک عشقم*@vin@*

آوین بخون یاد چی میفتی؟ بهم بگوﻭﻗـﺘﯽ ﯾـﻪ ﭼـﯿــﺰﯼ ﺑـﻬـﺖ ﻣﯿـﮕـ...
۱

آوین بخون یاد چی میفتی؟ بهم بگوﻭﻗـﺘﯽ ﯾـﻪ ﭼـﯿــﺰﯼ ﺑـﻬـﺖ ﻣﯿـﮕـ...

♥گاهی قشنگترین جمله دنیا♥باسه کلمه شروع میشود♥نترس♥♥من♥♥باها...
۱

♥گاهی قشنگترین جمله دنیا♥باسه کلمه شروع میشود♥نترس♥♥من♥♥باها...

《عشق》یعنیبعد یک دعوای اساسیتنهایت نمی گذارد ووقتی صدایش میزن...

《عشق》یعنیبعد یک دعوای اساسیتنهایت نمی گذارد ووقتی صدایش میزن...

نیست مراجزء تو دواای تو دوای دل من.....*@vin@*
۲

نیست مراجزء تو دواای تو دوای دل من.....*@vin@*

دلم هوایی ات شده است.همان هوایی که هیچ وقت در واقعیت به مشام...
۴

دلم هوایی ات شده است.همان هوایی که هیچ وقت در واقعیت به مشام...

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ” ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ” ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــ...
۲

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ” ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ” ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــ...

。*❁∵。  。∵❁*。*❁∵。  。∵❁*。  ❁❁من    ❁❁اونقدر      ❁...
۴

。*❁∵。 。∵❁*。*❁∵。 。∵❁*。 ❁❁من ❁❁اونقدر ❁...

نه بغلنه دستانت برای من است.فقط صدایت برای من است.وقتی جانم ...
۱

نه بغلنه دستانت برای من است.فقط صدایت برای من است.وقتی جانم ...

این روز ها دیوانگی و دلتنگیم بالا زده نه موسیقی نه تفریح نه...
۲

این روز ها دیوانگی و دلتنگیم بالا زده نه موسیقی نه تفریح نه...

عشق مهربونم اوینا به خاطر داشته باش که دوستت دارم و این دوست...
۱

عشق مهربونم اوینا به خاطر داشته باش که دوستت دارم و این دوست...

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد ..تو بخند من شهر را ...

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد ..تو بخند من شهر را ...

دنیــــــــــــــابه وسعت قفسیتنــــــــــــــــــــــگ میشو...
۴

دنیــــــــــــــابه وسعت قفسیتنــــــــــــــــــــــگ میشو...

نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترمیا از عاشقیدلتنگ تر! فقط میدانمدر...
۳

نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترمیا از عاشقیدلتنگ تر! فقط میدانمدر...

عشق من تکرار اسـم تـوایـن روزهاحادثه ی تکراری مـن استهیـچ د...
۳

عشق من تکرار اسـم تـوایـن روزهاحادثه ی تکراری مـن استهیـچ د...

هر شبانه روز..پنج هزاربار می تپد این قلب رنجوراما تو....ای ع...
۳

هر شبانه روز..پنج هزاربار می تپد این قلب رنجوراما تو....ای ع...