همدان، قله الوند.

همدان، قله الوند.

محمد شمع جمع آفرینش.
۱

محمد شمع جمع آفرینش.

میدان توپخانه طهران قدیم.
۲

میدان توپخانه طهران قدیم.

طهران قدیم.

طهران قدیم.

بدون شرح.
۱

بدون شرح.

اولین عکس گرفته شده از دروازه قرآن شیراز.
۱

اولین عکس گرفته شده از دروازه قرآن شیراز.

بدون شرح.

بدون شرح.

بدون شرح.

بدون شرح.

بدون شرح.
۱

بدون شرح.

بدون شرح.
۲

بدون شرح.

بدون شرح.
۳

بدون شرح.

میگم بازار خراب کسی میدونه علتش چیه؟

میگم بازار خراب کسی میدونه علتش چیه؟

برید کنار دارم میام.
۴

برید کنار دارم میام.

جانم فدایت حسین جان(ع)
۱

جانم فدایت حسین جان(ع)

شب عاشوراست کربلا غوغاست
۲

شب عاشوراست کربلا غوغاست

مظهر وفا عباس

مظهر وفا عباس

یا ابوالفضل
۱

یا ابوالفضل

فدای نامت یا ابوالفضل(ع)

فدای نامت یا ابوالفضل(ع)

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.
۲

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.

حسین جان جانم فدایت

حسین جان جانم فدایت